Khatron Ke Khiladi 12 Confirmed All Contestants  

Rubina Dilaik

Shivangi Joshi

Sristhi Jha

Pratik Sehejpal

Faisal Sheikh

Chetna Pande

Erika Packard

Tushar Kulia

Rajiv Adatiya

Munawwar Sidique

Jannat Jubair