Sacred Games Season 2 Teaser

Koi bolta hai sach hai, koi bolta hai mazak, par mandala kabhi kisi ko samajh mein...